Συμμετοχή του ΔΟΑΤΑΠ σε Ημερίδα για τον Νόμο 4957/2022 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, Ορέστης Καλογήρου, και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, Κοσμάς Παπαβλασόπουλος, αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Πανεπιστημίου Κύπρου να παρουσιάσουν τον Νόμο 4957/2022 – το θεσμικό πλαίσιο ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής στην Ελλάδα – σε σχετική ημερίδα.
Η ημερίδα, που διοργανώνεται από την Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον Όμιλο Ελλάδος και φίλων Πανεπιστήμιου Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου (Αίθουσα Διαλέξεων Β108 – Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου “Α.Γ. Λεβέντης”)
Για δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/3sdiGU2