Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού

Σας υπενθυμίζουμε ότι η τηλεφωνική γραμμή για την πληροφόρηση του κοινού 210-7000.800, λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις ώρες 11:00 – 14:00.