Συμπληρωματική λίστα συμμετεχόντων στις εξετάσεις ιατρικής