Τίτλοι σπουδών ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 116/8-6-2012, για τους εγγραφέντες από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2013, τίτλοι σπουδών στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δεν θα κρίνονται ως αντίστοιχοι προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ των Ελληνικών Τ.Ε.Ι., ακόμη και μετά από συμπληρωματικές εξετάσεις.