ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-2Η 2023 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023)- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (23.10.2023)
ΒΑΘΜΟΙ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25,75
A/5633-2022(2022-07-11) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 61,25
18661/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 63,75
Α/2312-2021(2021-04-20) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 55,5
28518/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38,75
Α/5333-2021(2021-09-08) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 46
Α/1420-2022(2022-02-21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 93,75
2900/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 41,25
Α/3380-2021(2021-06-04) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 57,25
 Α/1036-2022(2022-02-10) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56,25
5218/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 34,5
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (23.10.2023)
ΒΑΘΜΟΙ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
Α/3087-2021(2021-05-27) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 93
Α/4331-2020(2020-07-08) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 84,75
20046/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 23,25
A/5633-2022(2022-07-11) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 45,75
9113/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 76,25
3758/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 27,25
Α/2312-2021(2021-04-20) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 32,5
28518/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 19
Α/5333-2021(2021-09-08) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 31,75
Α/1420-2022(2022-02-21) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 81,25
18198/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 28,25
19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 30
27823/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 38,75
Α/2192-2021(2021-04-13) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 26,75
Α/3380-2021(2021-06-04) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 10,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (24.10.2023) 2Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/1553-2022(2022-02-25) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 76
20046/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 29,25
Α/6045-2021(2021-10-01) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22,5
 A/7447-2022(2022-09-12) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 55
3758/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 35,75
28518/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30,75
Α/5333-2021(2021-09-08) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40
235/2001 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 27,25
Α/2192-2021(2021-04-13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 38,5
5218/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (24.10.2023) 2Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 43,75
Α/6728-2020(2020-11-23) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 67,25
20046/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 32
A/4947-2020(2020-09-10) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 57,5
Α/7427-2021(2021-11-15) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 49,75
Α/6045-2021(2021-10-01) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 22
9113/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 54,25
18661/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 6,25
28518/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 41
Α/5333-2021(2021-09-08) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 33,75
Α/1420-2022(2022-02-21) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 65,5
19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 38
2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 48,75
A/7901-2022(2022-09-29) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 78,75
Α/2192-2021(2021-04-13) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 39,25
12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 62
12738/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 36,5

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (25.10.2023) 2Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/3087-2021(2021-05-27) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 89,5
Α/6943-2021(2021-10-27) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 61,25
Α/6045-2021(2021-10-01) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 35
19760/2017 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 39,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (25.10.2023) 2Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
27352/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 43,75
44263/2006 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 76,5
9113/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 63
 A/7447-2022(2022-09-12) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 61,5
Α/5333-2021(2021-09-08) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 43,25
Α/2192-2021(2021-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 46,5
12398/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 61,5
5218/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 76,75