Διαδικτυακό σεμινάριο για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Ο ΔΟΑΤΑΠ από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του Ν. 4957/2022, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο ακαδημαϊκής αναγνώρισης, στήριξε έμπρακτα τα ΑΕΙ της χώρας για την εφαρμογή, εκ μέρους τους, των νέων διατάξεων.

Η συνεχής αλληλεπίδραση του ΔΟΑΤΑΠ με τις αρχές και τις γραμματείες όλων των Σχολών και των Τμημάτων των ΑΕΙ, ώθησε τον Οργανισμό στην απόφαση να οργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, το οποίο απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται σε ζητήματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Προέδροι Τμημάτων, Καθηγητές, Προϊστάμενοι ή/και Υπάλληλοι Γραμματειών κλπ). To webinar θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου.

Μαζί με τη φόρμα εγγραφής στο webinar, ο Οργανισμός απέστειλε σε όλες τις γραμματείες της χώρας ερωτηματολόγιο σχετικό με θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης που απασχολούν τα πανεπιστήμια. Η ανταπόκριση των πανεπιστημίων είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ήδη ο Οργανισμός έχει δεχθεί πάνω από 320 αιτήσεις συμμετοχής.