Νέα ροή εργασιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων eDoatap

Παραδόθηκε σε παραγωγική λειτουργία από την Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού του Τμήματος Β’, Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., η νέα ροή εργασιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων eDoatap.

Η νέα ροή εργασιών είναι τεχνικά προσαρμοσμένη στις προβλέψεις του Ν. 4957/2022. Όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος, τον Ιούλιο 2022, για να μην μείνει κλειστή η πλατφόρμα επί εβδομάδες μέχρι να προσαρμοστεί στον Ν. 4957/2022, χρησιμοποιήθηκε μια «έξυπνη» παράκαμψη της ροής εργασιών του προηγούμενου Ν. 3328/2005. Έτσι, η πλατφόρμα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν έκλεισε ούτε για μία ώρα. Οι επείγουσες προτεραιότητες και οι ασφυκτικές προθεσμίες του Οργανισμού και της ομάδας των προγραμματιστών δεν επέτρεψε την επικαιροποίηση της ροής εργασιών νωρίτερα από σήμερα. Η εξυπηρέτηση των πολιτών παρέμεινε απρόσκοπτη.

Σύντομα, θα παραδοθεί σε παραγωγική λειτουργία και η ροή εργασιών για τις αιτήσεις επανεξέτασης.