ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – 1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – 1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (26.01.2024)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ/100
A/2754-2022 71,70
A/1229-2022 50,40
Α/186-2024 21,40
4/5536-2022 50,90
8225/2018 27,70
Α/297-2021 36,00
Α/6362-2023 29,30
Α/940-2023 75,70
Α/6045-2021 41,90
Α/7466-2023 83,60
Α/7468-2023 75,40
Α/6182-2023 27,90
Α/5585-2020 41,90
Α/6735-2023 49,60
Α/6889-2023 85,60
Α/8233-2022 42,00
Α/992-2023 62,10
Α/2221-2022 69,40
Α/7163-2023 69,40
Α/8546-2023 52,20
Α/8446-2023 45,10
Α/5902-2021 58,00