ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- 1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται η ΑΛΛΑΓΗ στην ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ διεξαγωγής των εξετάσεων Οδοντιατρικής με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ εξέτασης (με τη χρήση της νέας τράπεζας θεμάτων), 1ης Εξεταστικής περιόδου 2024. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα στο εξεταστικό κέντρο:

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος Αττικής, 3ος Όροφος, Αίθουσες 316 και 317.

 Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) εντοπίζονται οι ακριβείς συντεταγμένες της τοποθεσίας του εξ. κέντρου:

https://maps.app.goo.gl/NuNXsp1VeJ1dFa2b8

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
1 A/9508-2022
2 A/3386-2023
3 A/6437-2021
4 A/5257-2022
5 12523/2008
6 A/5537-2022
7 A/4807-2023
8 Α/6651-2023
9 16739-2010
10 A/4757-2023
11 A/7506-2022
12 Α/7926-2023
13 Α/1175-2022
14 A/3856-2023
15 Α/7680-2023
16 A/2603-2022
17 Α/7108-2023
18 Α/240-2024
19 Α/173-2024
20 A/4201-2023
21 Α/8027-2023
22 A/1800-2023
23 Α/4642-2021