Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής / Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2024/παλαιό σύστημα εξέτασης/ (Απρίλιος – Μάιος 2024)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι Πράξεις Αναγνώρισης ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, των δικαιούχων, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των οφειλόμενων μαθημάτων κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε με το παλαιό σύστημα εξέτασης (Απρίλιος – Μάιος 2024), θα εκδοθούν την Τρίτη 11.06.2024.

 

Καθώς η έκδοση των διοικητικών πράξεων Αναγνώρισης (ψηφιακών αλλά και έντυπων φακέλων) πραγματοποιείται πλέον μόνο σε ψηφιακή μορφή, επισημαίνεται ότι, δεν θα γίνει παραλαβή των πράξεων από την υπηρεσία. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει ψηφιακή αίτηση αναγνώρισης θα εντοπίσουν, εντός της ημέρας,  στην ψηφιακή πλατφόρμα e doatap, στο φάκελο «επισυναπτόμενα», τη σχετική πράξη, ενώ για όσους δικαιούχους είχαν υποβάλλει παλαιότερα αίτηση αναγνώρισης/φάκελο σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία, η πράξη αναγνώρισης θα τους αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).