Αρχική » Γενικές Πληροφορίες » Σελίδα 8

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες από τη Διοίκηση

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2018

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής – Ιατρικής Β Εξεταστικής περιόδου 2018 ________________________________________ Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών τίτλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι αποτυχόντες των εξετάσεων Ιατρικής… Περισσότερα »ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2018

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης των κλάδων ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΙΑΤΡΙΚΗΣ, της 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018 (Μάιος – Ιούνιος 2018),… Περισσότερα »Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2018

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής – Ιατρικής Α Εξεταστικής περιόδου 2018

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών τίτλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι αποτυχόντες των εξετάσεων Οδοντιατρικής και Ιατρικής περιόδου Μαΐου και Ιουνίου 2018 αντίστοιχα, οι οποίοι επιθυμούν… Περισσότερα »Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής – Ιατρικής Α Εξεταστικής περιόδου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την 16η Ιουλίου 2018, και μέχρι την μετάβαση του Οργανισμού στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης κλπ, όλες οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ: Α. ταχυδρομικώς… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ο ΔΟΑΤΑΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια των εξής ειδών: ΤΜΗΜΑ… Περισσότερα »ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής Β Εξεταστικής περιόδου 2017

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών τίτλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι αποτυχόντες των εξετάσεων Οδοντιατρικής και Ιατρικής περιόδου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 αντίστοιχα, οι οποίοι επιθυμούν… Περισσότερα »Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής Β Εξεταστικής περιόδου 2017