Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες από τη Διοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΝΠ11.03.2020/2020 (ΦΕΚ 55/τ.Α./11-03-2020), και κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., περιορίζονται οι ώρες εισόδου κοινού στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνει ότι μετά την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. στις 14 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, διεκπεραιώθηκαν 750 φάκελοι, προκειμένου οι υποψήφιοι να… Περισσότερα »ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης των κλάδων ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, της 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019 (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2019),… Περισσότερα »Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, από σήμερα 19/2/2020, αιτήσεις επίσπευσης που θα υποβληθούν και θα αφορούν τις προκηρύξεις 1Γ ΚΑΙ 2Γ του ΑΣΕΠ, δεν… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2019

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής Β΄ Εξεταστικής περιόδου 2019 ________________________________________ Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών τίτλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι αποτυχόντες των εξετάσεων Ιατρικής… Περισσότερα »ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞΕΤ ΠΕΡ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραφείο Προέδρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι με την αριθ.: 11/01-11-2019 Απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποφασίστηκε η ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ.… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρακτικό Αʼ Τμήματος της συνεδρίασης της 4ης Οκτωβρίου 2019) οι κάτοχοι τίτλων που αιτούνται από τον… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι Πράξεων Αναγνώρισης των κλάδων ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΙΑΤΡΙΚΗΣ, της 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019 (Μάιος – Ιούνιος 2019),… Περισσότερα »Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2019