Αρχική » Γενικές Πληροφορίες » Σελίδα 9

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες από τη Διοίκηση

Διόρθωση προδήλου σφάλματος στην αριθ. 19007/24-7-2017 Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΔΟΑΤΑΠ

Στη σελίδα 3 της Προκήρυξης με αριθ. 19007/24-7-2017, στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, παράγραφος 1, η λέξη “Τετάρτη” αντικαθίσταται με το ορθό “Παρασκευή”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υπηρεσίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν θα λειτουργήσουν την 14η και 16η Αυγούστου 2017, λόγω αδειών του προσωπικού που δεν έχουν αποδοθεί εξ αιτίας του μεγάλου… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017 – 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, (ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017) – ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ανακοινώνεται ότι, οι Εξετάσεις Οδοντιατρικής – Ιατρικής, Εξεταστικής περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2017 (1η Εξ. Περίοδος) θα διεξαχθούν στη… Περισσότερα »ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017 – 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, (ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017) – ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 3 Ιανουαρίου 2017 η υποδοχή κοινού για κατάθεση αιτημάτων, πληροφόρηση και παραλαβή θα γίνεται καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00. Η ενημέρωση… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στις 2 Ιανουαρίου 2017 ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, θα παραμείνει κλειστός. < > < >Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές.

Περί αναγνώρισης ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών

Ο Οργανισμός, εκ του νόμου, αναγνωρίζει τίτλους σπουδών, διαδικασία η οποία γίνεται με βάση τα κριτήρια του νόμου 3328/2005. «Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει ότι το… Περισσότερα »Περί αναγνώρισης ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών