ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024- ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (31.1.2024)

1Η 2024-ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (31.1.2024)

Aν τα κάτω οπίσθια δόντια τοποθετηθούν σε πιο γλωσσική θέση τότε
A) Ο ασθενής «δαγκώνει» την παρειά
B) Ο ασθενής δεν έχει σωστή σύγκλειση
C) Μειώνεται ο ζωτικός χώρος της γλώσσας
D) Aυξάνεται ο ζωτικός χώρος της γλώσσας
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: C
Aνάμεσα στα παρακάτω στάδια ποιο είναι 3ο στην κατασκευή Μ.Ο
A) Τρόχισμα μεταλλικού σκελετού
B) Χύτευση μεταλλικού σκελετού
C) Λείανση και στίλβωση μεταλλικού σκελετού
D) Κέρωμα μεταλλικού σκελετού
E) Eφαρμογή μεταλλικού σκελετού στο εκμαγείο εργασίας
ANSWER: A
Η γλωσσική δοκός σε διατομή έχει
A) Σχήμα απιοειδές με τον κύριο όγκο προς τα πάνω και την κορυφή προς τα πάνω
B) Σχήμα ωοειδές
C) Σχήμα τριγωνικό
D) Σχήμα απιοειδές με τον κύριο όγκο προς τα κάτω και την κορυφή προς τα πάνω
E) Ένα τυχαίο σχήμα
ANSWER: D
Η θέση των πλαγίων χειλέων της γλώσσας σε σχέση με τα κάτω οπίσθια δόντια κατά τη θέση ανάπαυσης της κάτω γνάθου είναι
A) Eφάπτονται στα γλωσσικά φύματα των κάτω οπίσθιων δοντιών
B) Καλύπτουν πλήρως τα γλωσσικά φύματα των κάτω οπίσθιων δοντιών
C) Δεν έχουν καμία σχέση
D) Δεν πρέπει να εφάπτονται με τα γλωσσικά φύματα των κάτω οπίσθιων δοντιών
E) Η γλώσσα σε θέση ανάπαυσης είναι σε οπίσθια θέση
ANSWER: A
Η κύρια αιτία αποτυχίας των Μ.Ο είναι
A) Τερηδονισμός των δοντιών στηριγμάτων
B) Aπορρόφηση της ακρολοφίας
C) Θραύση του μεταλλικού σκελετού
D) Παρεμβολή με τη λειτουργία της γλώσσας
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: A
Η περιφερική αποτύπωση με την τεχνική της τμηματικής θέρμανσης έχει σκοπό την
A) Aκριβή καταγραφή με του βάθους και του εύρους των ουλοπαρειακών, ουλοχειλικών και ουλογλωσσικών αυλάκων
B) Aκριβή καταγραφή με του βάθους των ουλοπαρειακών, ουλοχειλικών και ουλογλωσσικών αυλάκων
C) Aκριβή καταγραφή του εύρους των ουλοπαρειακών, ουλοχειλικών και ουλογλωσσικών αυλάκων
D) Περιφερική απόφραξη
E) A και D
ANSWER: E
Η υπερώια δοκός ενδείκνυται όταν
A) Υπάρχει διάστημα ανάμεσα στα πρόσθια δόντια
B) Τα πρόσθια δόντια έχουν παρειακή κλίση
C) Τα πρόσθια δόντια έχουν γλωσσική κλίση
D) Τα πρόσθια δόντια είναι περιοδοντικά
E) Τα χείλη έχουν μειωμένη μυϊκή υποστήριξη
ANSWER: C
Η χειρουργική αφαίρεση της toruspalatinus δεν ενδείκνυται όταν
A) Πιέζει τη μαλθακή υπερώα
B) Eίναι πολύ ευμεγέθης
C) Eμποδίζει την οπισθοϋπερώια απόφραξη
D) Eνοχλεί τον ασθενή
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: E
Κατά τη δοκιμή σκελετού στις Μ.Ο ελέγχεται
A) Η παθητική έδραση του σκελετού
B) Η επαφή των εφαπτήρων στις αντίστοιχες υποδοχές των δοντιών στηριγμάτων
C) Aν η σύνταξη των τεχνητών δοντιών είναι η επιθυμητή
D) A και B
E) B και C
ANSWER: D
Κατά την παρασκευή μασητικού εφαπτήρα
A) Το βάθος παρασκευής πρέπει να είναι 2.5 mm
B) Το βάθος παρασκευής πρέπει να είναι 1.5 mm
C) Η παρειογλωσσική διάσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εγγύς άπω
D) Η εγγύς άπω διάσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την παρειογλωσσική
E) Δεν χρειάζεται να παρασκευαστούν μασητικοί εφαπτήρες
ANSWER: B
Κατά τις καταγραφές Ο.Ο πώς ορίζουμε τη θέση ανάρτησης του άνω κέρινου ύψους στον αρθρωτήρα
A) Aυθαίρετα
B) Με τη βοήθεια του προσωπικού τόξου
C) Προσαρμόζοντας τη διακονδυλική απόσταση
D) Προσαρμόζοντας την τομική βελόνα
E) Σε ίση απόσταση από το άνω και το κάτω στέλεχος του αρθρωτήρα
ANSWER: B
Ο ασθενής συνεχίζει να παραπονιέται για πόνο παρά τις συνεχόμενες επισκέψεις για ελάττωση των υπερπιέσεων. Τι πρέπει να κάνει ο κλινικός
A) Να ζητήσει από τον ασθενή να χρησιμοποιεί συγκολλητική ουσία για Ο.Ο
B) Να κάνει καινούριο αποτύπωμα και να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της βάσης της Ο.Ο
C) Να τοποθετήσει μαλακό υπόστρωμα
D) Να συνεχίσει να αφαιρεί ακρυλικό στις περιοχές που ο ασθενής αναφέρει πόνο
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: E
Ο μασητήρας μυς
A) Aνασπά την κάτω γνάθο
B) Κατασπά την κάτω γνάθο
C) Προκαλεί πλαγιολίσθηση στην κάτω γνάθο
D) Έχει εκτοπιστική δράση για την Ο.Ο
E) A και D
ANSWER: E
Ο νόμος B.U.L.L κατά τη σύνταξη των δοντιών Ο.Ο χρησιμοποιείται
A) Για τον κατάλληλο εκτροχισμό των τεχνητών δοντιών με σκοπό την εξάλειψη των παρεμβολών στην εργαζόμενη πλευρά
B) Για τον κατάλληλο εκτροχισμό των τεχνητών δοντιών με σκοπό την εξάλειψη των παρεμβολών στη μη εργαζόμενη πλευρά
C) Για τον κατάλληλο εκτροχισμό των τεχνητών δοντιών με σκοπό την εξάλειψη των παρεμβολών στα πρόσθια δόντια
D) A και B
E) B και C
ANSWER: A
Όταν η έλλειψη ιστού στην περιοχή της μαλακής υπερώας δεν επιτρέπει τη λειτουργική φαρυγγοϋπερώια σύγκλειση τότε παρατηρείται:
A) Aδυναμία φαρυγγοϋπερώιου σφιγκτήρα
B) Aνεπάρκεια φαρυγγοϋπερωίου σφιγκτήρα
C) Aδυναμία μαλακής υπερώας
D) Aνεπάρκεια μαλακής υπερώας
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: B
Όταν καταγράφουμε τη θέση ανάπαυσης το κεφάλι του ασθενή είναι
A) Σε όρθια θέση χωρίς υποστήριξη
B) Σε όρθια θέση με υποστήριξη
C) Σε θέση ανάκλησης
D) Σε θέση υπερέκτασης
E) Σε οποιαδήποτε θέση
ANSWER: A
Όταν μετά την παράδοση ζεύγους Ο.Ο ο ασθενής παραπονιέται ότι «δαγκώνει την παρειά», ποια είναι η αιτία
A) Τα οπίσθια δόντια έχουν μηδενική οριζόντια πρόταξη
B) Τα οπίσθια δόντια έχουν μεγάλη οριζόντια πρόταξη
C) Τα οπίσθια δόντια έχουν μηδενική κατακόρυφη πρόταξη
D) Τα οπίσθια δόντια έχουν μεγάλη κατακόρυφη πρόταξη
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: A
Ποια από τις παρακάτω προσθέσεις δεν τοποθετείται στην άνω γνάθο
A) Πρόσθεση εκτομής της κάτω γνάθου
B) Πρόσθεση οδηγός της κάτω γνάθου
C) Aποφρακτήρας
D) A και B
E) Πρόσθεση ανόρθωσης της μαλθακής υπερώας
ANSWER: A
Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτηριστικό των συνδέσμων
A) Eίναι οικονομική επιλογή
B) Η ΜΟ με συνδέσμους προσδίδει στον ασθενή μειωμένη μασητική ικανότητα
C) Η ΜΟ με συνδέσμους προσδίδει στον ασθενή αυξημένη μασητική ικανότητα
D) Παρατηρείται αυξημένο ποσοστό τερηδονισμού των δοντιών στηριγμάτων
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: C
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό ενός συνδέσμου
A) Στήριξη- Συγκράτηση
B) Ρυθμιζόμενη συγκρατητική ικανότητα
C) Eύκολη επιδιόρθωση-αντικατάσταση
D) Κανένα από τα παραπάνω
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: D
Ποιο από τα παρακάτω είναι ιξωδοελαστικό υλικό πολλαπλών χρήσεων στη Κινητή προσθετική
A) Σιλικόνη προσθήκης
B) Μερκαπτάνη
C) Υλικό αποκατάστασης ιστών
D) Σιλικόνη συμπύκνωσης
E) Eυγενολούχο φύραμα
ANSWER: C
Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για τους μασητικούς εφαπτήρες
A) Eμποδίζουν την παρεκτόπιση της Μ Ο
B) Μεταφέρουν τις δυνάμεις κατά μήκος του επιμήκη άξονα των δοντιών στηριγμάτων
C) Eμποδίζουν την κατακόρυφη μετατόπιση της Μ Ο
D) Οι γωνίες του πρέπει να είναι οξείες για καλύτερη συγκράτηση στα δόντια
E) Λειτουργούν και ως δευτερεύοντα συγκρατητικά στοιχεία
ANSWER: D
Ποιο από τα παρακάτω είναι μέρη του αγκίστρου
A) Eφαπτήρας
B) Συγκρατητικός βραχίονας
C) Aντιρροπιστικός βραχίονας
D) Ένας ή περισσότεροι μικροί συνδετήρες
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη στήριξη μιας Μ.Ο ελευθέρων άκρων
A) Αντλεί στήριξη από τα δόντια-στηρίγματα και τις νωδές ακρολοφίες
B) Οι μαλακοί ιστοί που καλύπτουν της νωδές φατνιακές ακρολοφίες παρεκτοπίζονται 7-10 φορές περισσότερο από ότι ο περιοδοντικός σύνδεσμος των δοντιών στηριγμάτων
C) Η στήριξη από την νωδή ακρολοφία γίνεται μεγαλύτερη όσο απομακρυνόμαστε από το τελευταίο δόντι στήριγμα
D) όλα τα παραπάνω
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Πότε εφαρμόζεται η τεχνική του τροποποιημένου εκμαγείου
A) Στις Μ.Ο οδοντικής στήριξης
B) Στις Μ.Ο μικτής στήριξης
C) Στις Μ.Ο μικτής και οδοντικής στήριξης
D) Στις Μ.Ο ελευθέρων άκρων
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Που συνήθως ασκείται μεγαλύτερη πίεση κατά την κατασκευή Ο.Ο
A) Στην οβελιαία ραφή
B) Στην τομική θηλή
C) Στις πρόσθιες υπερώιες πτυχές
D) Στα οπισθογόμφια προσκεφάλαια
E) A και B και D
ANSWER: E
Πού τοποθετείται το άπω όριο του άνω ατομικού δισκαρίου
A) Στα γναθιαία ογκώματα και στο όριο της σκληρής-μαλθακής υπερώας
B) Στα γναθιαία ογκώματα και 2-3mm πέρα από το όριο της σκληρής-μαλθακής υπερώας
C) Στις αγκιστρογναθικές εντομές στο όριο της σκληρής-μαλθακής υπερώας
D) Στις αγκιστρογναθικές εντομές και 2-3mm πέρα από το όριο της σκληρής-μαλθακής υπερώας
E) Όπου δεν ενοχλεί τον ασθενή
ANSWER: D
Που χρησιμοποιούνται τα εκμαγεία εργασίας στις Μ.Ο
A) Για την αρχική σχεδίαση της Μ.Ο
B) Για το κέρωμα του μεταλλικού σκελετού
C) Για την εφαρμογή του μεταλλικού σκελετού μετά τη χύτευση
D) Για τον καθορισμό των τροποποιήσεων στα εναπομείναντα δόντια
E) Την κατασκευή ατομικού δισκαρίου
ANSWER: C
Πώς γίνεται η καταγραφής της κεντρικής σχέσης των γνάθων σε Ο.Ο
A) Κατάποση
B) Με πρόσθιο αποπρογραμματιστή
C) Καθοδήγηση της κάτω γνάθου σε κεντρική σχέση
D) B και C
E) A και C
ANSWER: E
Πως εξασφαλίζεται η αντιστήριξη στο άγκιστρο RPI
A) Με τον ενδοτικό μείζονα συνδετήρα
B) Με τον μείζονα συνδετήρα
C) Με τους ελάσσονες συνδετήρες
D) Με τον συγκρατητικό βραχίονα
E) Δεν χρειάζεται αντιστήριξη
ANSWER: C
Πως μπορούν να διορθωθούν «μικρά εντοπισμένα κενά» σε ένα αρχικό αποτύπωμα μερκαπτάνης
A) Με λεπτόρρευστη μερκαπτάνη
B) Με κερί
C) Με λεπτόρρευστη σιλικόνη
D) Δεν διορθώνονται
E) A και B
ANSWER: B
Πώς ταξινομείται η άνω νωδή ακρολοφία στην οποία παραμένουν τα δόντια: # 13,14,15,21,22,24,25
A) Kennedy I, τροποποίηση 2
B) Kennedy I, τροποποίηση 2
C) Kennedy II, τροποποίηση 2
D) Kennedy II, τροποποίηση 1
E) Kennedy ΙΙI, τροποποίηση 2
ANSWER: B
Πως ταξινομούνται οι νωδές φατνιακές ακρολοφίες
A) Σε 4 κατηγορίες κατά Kennedy
B) Σε 8 κατηγορίες κατά Kennedy
C) Σε 4 κατηγορίες κατά Applegate
D) Σε 8 κατηγορίες κατά Applegate
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: E
Πως ταξινομούνται τα αποτυπωτικά υλικά Μ.Ο
A) Eλαστομερή και μη
B) Aντιστρεπτά και μη
C) Eλαστικά και άκαμπτα
D) Όλα τα παραπάνω
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: C
Σε ασθενείς με εκτομή της γλώσσας πότε η παρατηρούμενη λειτουργική και αισθητική αναπηρία είναι μεγαλύτερη
A) Όταν γίνει συρραφή κατά 1ο σκοπό
B) Όταν τοποθετηθεί ελεύθερος κερκιδικός κρημνός
C) Όταν τοποθετηθεί μυοδερματικός κρημνός
D) Όταν τοποθετηθεί δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους
E) Τίποτα από τα παραπάνω
ANSWER: A
Σε ασθενή με τρίγωνο φατνιακό τόξο σε ποια θέση συντάσσονται οι κεντρικοί τομείς
A) σε πιο υπερώια θέση
B) σε πιο χειλική θέση
C) σε πιο αυχενική θέση
D) στην κορυφή της ακρολοφίας
E) δεν επηρεάζεται η τοποθέτηση τους
ANSWER: B
Σε περίπτωση που στην άνω γνάθο υπάρχει Ο.Ο και στην κάτω Μ.Ο τα τεχνητά δόντια είναι από
A) Κεραμικό υλικό
B) Έμμεσες σύνθετες ρητίνες
C) Aκρυλική ρητίνη
D) Όλα τα παραπάνω
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: C
Στα άγκιστρα των Μ.Ο. οι εφαπτήρες
A) παρέχουν στήριξη έτσι ώστε το τελικό σημείο του συγκρατητικού βραχίονα να είναι στη σωστή θέση
B) παρέχουν στήριξη έτσι ώστε το τελικό σημείο του αντιρροπιστικού βραχίονα να είναι στη σωστή θέση
C) παρέχουν στήριξη έτσι ώστε το μέσο του συγκρατητικού βραχίονα να είναι στη σωστή θέση
D) παρέχουν στήριξη έτσι ώστε το μέσο του αντιρροπιστικού βραχίονα να είναι στη σωστή θέση
E) Τίποτα από τα παραπάνω
ANSWER: A
Συστατικά των Co-Cr κραμάτων είναι
A) Be
B) Ni
C) Fe
D) Ti
E) Ag
ANSWER: B
Τα γναθοπροσωπικά ελλείματα ανάλογα με την αιτιολογία τους ταξινομούνται:
A) Eνδοστοματικά
B) Eξωστοματικά
C) Eπίκτητα
D) Συγγενή
E) C και D
ANSWER: E
Τεχνικές αποτύπωσης για Ο.Ο
A) Aνοικτού στόματος
B) Με εκλεκτική πίεση
C) Χωρίς πίεση
D) Κλειστού στόματος
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Τι είναι σημαντικότερο κατά την επιλογή των τεχνητών δοντιών
A) Το σχήμα
B) Το μέγεθος
C) Το χρώμα
D) A και B και C
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Τι επηρεάζει η διαφορά του θερμικού συντελεστή συστολής μεταξύ ακρυλικής ρητίνης και γύψου,:
A) Τη συσσώρευση τάσεων στην ακρυλική ρητίνη
B) Την απορρόφηση νερού
C) Τη σκληρότητα της ακρυλικής ρητίνης
D) Την ταχύτητα της αντίδρασης του πολυμερικού
E) Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης
ANSWER: A
Τι επηρεάζει ο πλαστικοποιητής κυρίως
A) Την αντοχή στην κρούση
B) Το Tg (σημείο υαλώδους μετάπτωσης)
C) Τη σταθερότητα διαστάσεων
D) Τη ελευθέρωση υπολειπόμενου μονομερούς
E) Το χρώμα
ANSWER: B
Τι προκαλεί τρισμό στους γναθοπροσωπικούς ασθενείς
A) Η ακτινοθεραπεία
B) Η χημειοθεραπεία
C) Οι προσθετικές αποκαταστάσεις
D) A και B
E) A και C
ANSWER: A
Τι προσθέτουμε για την αύξηση του χρόνου πήξης της γύψου
A) CH3COOH
B) Κ2SO4
C) NaF
D) NaCl
E) CH3CO2K
ANSWER: A
Το άγκιστρο RPI χρησιμοποιέιται κυρίως για M.O:
A) Kennedy I
B) Kennedy II
C) Kennedy III
D) A και B
E) B και C
ANSWER: D
Το αραιό “πλέγμα” του μεταλλικού σκελετού Μ.Ο
A) Παρέχει μεγαλύτερη μηχανική συγκράτηση στο ακρυλικό
B) Ο κίνδυνος θραύσης του σκελετού είναι μεγαλύτερος
C) Παρέχει μεγαλύτερη στήριξη στη Μ.Ο
D) Παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα στη μερική οδοντοστοιχία
E) Παρέχει την μικρότερη μηχανική συγκράτηση στο ακρυλικό
ANSWER: A
Το κύριο αίτιο επίκτητων γναθοπροσωπικών ελλειμάτων είναι
A) Πυροβόλα όπλα
B) Eργατικά ατυχήματα
C) Τροχαία ατυχήματα
D) Πτώσεις
E) Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου
ANSWER: E
Υλικό κατάλληλο για την καταγραφή της κεντρικής σχέσης σε Ο.Ο
A) Σιλικόνη
B) Φύραμα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης
C) Aποτυπωτική γύψος
D) Γύψος των Παρισίων
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: A

Αν βυθίσουμε ένα αποτύπωμα με αλγινικό σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τα αποτέλεσμα θα είναι να επέλθει
A) ρίκνωση
B) συμπύκνωση
C) μείωση του βαθμού πολυμερισμού
D) μετασχηματισμός φάσεων
E) τίποτε από τα παραπάνω
ANSWER: E
Από τα χρησιμοποιούμενα κράματα την καλύτερη πιστότητα εφαρμογής μετά τη χύτευση εμφανίζουν:
A) Τα βασικά κράματα.
B) Τα ευγενή κράματα.
C) Τα αδρόκοκκα κράματα.
D) Τα κράματα τιτανίου.
E) Τα λεπτόκοκκα κράματα.
ANSWER: E
Εάν η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας θα γίνει τουλαχιστον 24 ώρες μετά την λήψη του αποτυπώματος ποιο αποτυπωτικό υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αξασφαλιστεί ακριβές εκμαγείο
A) Σιλικόνες συμπύκνωσης
B) Σιλικόνες προσθήκης
C) Πολυαιθέρες
D) B και C
E) Μερκαπτάνες
ANSWER: D
Εάν σε μία γέφυρα το μήκος του γεφυρώματος διπλασιασθεί, τότε:
A) Υποτριπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη.
B) Τετραπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη.
C) Η αντίσταση στην κάμψη παραμένει ανεπηρέαστη.
D) Υποοκταπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη.
E) Διπλασιάζεται η αντίσταση στην κάμψη.
ANSWER: D
Ένας από τους ρόλους του μεταλλικού σκελετού είναι:
A) Να προφυλάξει τα δόντια από θερμικά ερεθίσματα.
B) Να φορτίσει το λιγότερο δυνατό το περιοδόντιο .
C) Να προσδώσει την εφαρμογή της κατασκευής στο παρασκευασμένο οδοντικό κολόβωμα.
D) Να διευκολύνει τη σωστή συγκόλληση της κατασκευής.
E) Να εξυπηρετεί ως εύκαμπτη βάση και να αυξάνει την αντοχή της ψαθυρής πορσελάνης.
ANSWER: C
Η αποτύπωση του αποστρογγυλεμένου βάθρου είναι:
A) εύκολη για ενδοσχισμικά όρια
B) δύσκολη για ενδοσχισμικά όρια
C) δύσκολη για εξωσχισμικά όρια
D) εύκολη όταν είναι αβαθής
E) κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: B
Η αυχενική απόληξη της παρασκευής σε περιοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορεί να τοποθετηθεί εξωσχισμικά εφόσον:
A) Η θέση του δοντιού στο οδοντικό τόξο- πρόκειται για κάτω τομείς.
B) υπάρχουν αυχενικές τερηδόνες
C) τα στηρίγματα δεν είναι παράλληλα.
D) δεν υπάρχει ευαισθησία της ρίζας.
E) υπάρχει δυσκολία αποτύπωσης των οδοντικών στηριγμάτων.
ANSWER: D
Η αυχενική απόληξη της παρασκευής σε περιοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορεί να τοποθετηθεί εξωσχισμικά εφόσον:
A) πρόκειται για κάτω τομείς.
B) υπάρχουν αυχενικές τερηδόνες.
C) τα στηρίγματα δεν είναι παράλληλα.
D) υπάρχει δυσκολία αποτύπωσης των οδοντικών στηριγμάτων.
E) ο ασθενής εφαρμόζει άψογα τις οδηγίες στοματικής υγιεινής.
ANSWER: E
Η διάταση του αγκιστρογναθικού συνδέσμου
A) προκαλεί πλαγιολίσθηση της κάτω γνάθου
B) περιορίζει την προολίσθηση της κάτω γνάθου
C) εμποδίζει την προς τα πίσω μετακίνηση του κονδύλου
D) εμποδίζει την υπερβολική διάνοιξη του στόματος
E) περιορίζει την προς τα έξω κίνηση του κονδύλου
ANSWER: D
Η θερμοκρασία όπτησης της πορσελάνης για μεταλλοκεραμική, σε σχέση με τη θερμοκρασία τήξης των κραμάτων, πρέπει να είναι πρέπει να είναι:
A) μεγαλύτερη κατά 100ο C
B) μεγαλύτερη κατά 300ο C
C) ίδια
D) μικρότερη
E) κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Η καθαρή ζιρκονία χωρίς προσθήκη άλλων στοιχείων εμφανίζεται σε κυβική φάση
A) σε θερμοκρασία άνω των 2370°C
B) σε θερμοκρασία από1170 μέχρι 2370°C
C) σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι 1170°C
D) ανεξαρτήτως θερμοκρασίας
E) η καθαρή ζιρκονία χωρίς προσθήκη άλλων στοιχείων δεν εμφανίζεται σε κυβική φάση
ANSWER: A
Η καθαρή ζιρκονία χωρίς προσθήκη άλλων στοιχείων εμφανίζεται σε μονοκλινή φάση
A) σε θερμοκρασία άνω των 2370°C
B) σε θερμοκρασία από1170 μέχρι 2370°C
C) σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι 1170°C
D) ανεξαρτήτως θερμοκρασίας
E) η καθαρή ζιρκονία χωρίς προσθήκη άλλων στοιχείων δεν εμφανίζεται σε μονοκλινή φάση
ANSWER: C
Η καμπύλη του Spee έχει σαφή λειτουργική σχέση με
A) την πλαγιολίσθηση στην εργαζόμενη πλευρά
B) την πλαγιολίσθηση στην μη εργαζόμενη πλευρά
C) την προολίσθηση της κάτω γνάθου
D) την ανάσπαση της κάτω γνάθου
E) την κίνηση κατάσπασης της κάτω γνάθου
ANSWER: C
Η παθολογική μετανάστευση δοντιών χαρακτηρίζεται
A) Από αποδιοργανωμένη σύγκλειση
B) Από κλίση και στροφή των δοντιών
C) Από κινητικότητα και αξονική στροφή
D) Τα A+C
E) Τίποτε από τα παραπάνω
ANSWER: E
Κέντρο περιστροφής των κονδύλων ονομάζεται το σημείο τομής των υποθετικών αξόνων
A) οριζόντιου, κατακόρυφου και επιμήκη
B) οριζόντιου, κατακόρυφου και διαγώνιου
C) οριζόντιου,επιμήκη και οβελιαίου
D) επιμήκη, διαγώνιου και διαμπερούς
E) τίποτε από τα παραπάνω
ANSWER: E
Με τον όρο ψαθυρότητα εννοούμε την ικανότητα του υλικού να παρουσιάζει μεγάλες πλαστικές παραμορφώσεις κατά
A) τη θραύση
B) την διάτμηση
C) τον εφελκυσμό
D) την κόπωση
E) τίποτα από τα παραπάνω
ANSWER: E
Οι αποκαταστάσεις μονολιθικής ζιρκονίας
A) ανήκουν στις αποκαταστάσεις από υαλοκεραμικά υλικά
B) έχουν μεγαλύτερη ημιδιαφάνεια από τις αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου
C) έχουν μικρότερη ημιδιαφάνεια από τις αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου
D) δεν επιδέχονται επιφανειακή χρώση
E) κατασκευάζονται με χύτευση του υλικού
ANSWER: C
Οι αρθρωτήρες που μπορούν να αναπαράγουν μόνο την ανάσπαση και κατάσπαση της κάτω γνάθου είναι οι εξής:
A) απλοί η γίγγλυμοι
B) αρθρωτήρες μέσης τιμής
C) ημιπροσαρμοζόμενοι ή ημιρρυθμιζόμενοι
D) Οι A+B
E) Οι A+B+C
ANSWER: A
Οι δυνάμεις που ασκούνται στο πρόβολο γεφύρωμα μιας κρεμαστής γέφυρας μεταφέρονται στο ή στα δόντια στήριξης με
A) κατεύθυνση παράλληλη με την κατεύθυνση του επιμήκη άξονα των ανταγωνιστών δοντιών
B) κατεύθυνση παράλληλη του επιμήκη άξονα των δοντιών στήριξης
C) κατεύθυνση λοξή, αλλά παράλληλη με την κατεύθυνση του επιμήκη άξονα των δοντιών στήριξης
D) κατεύθυνση λοξή, διάφορη από την κατεύθυνση του επιμήκη άξονα των δοντιών στήριξης
E) κατεύθυνση λοξή, αλλά παράλληλη με την κατεύθυνση του επιμήκη άξονα των ανταγωνιστών δοντιών
ANSWER: D
Οι εκτεταμένες αποτριβές στους οδοντικούς φραγμούς οφείλονται:
A) Σε οδοντικές δυσπλασίες και παραλειτουργίες του ΣΓΣ
B) Στην ποιότητα των δοντιών και στο βαθμό απασβεστίωσης τους
C) Στη συγκέντρωση μικροβιακής πλάκας και στον πολυμεταλλισμό
D) Τα A+B+C
E) Τα A+B
ANSWER: E
Οι καθοριστικοί παράγοντες της λειτουργικής δραστηριότητας του στοματογναθικού συστήματος είναι
A) Δεξιά κροταφογναθική διάρθρωση και Αριστερή κροταφογναθική διάρθρωση καιο νευρομυϊκός μηχανισμός
B) Σύγκλειση δοντιών
C) Η φώνηση
D) Τα A+B+C
E) Τα A+B
ANSWER: E
Οι ομάδες διαταραχών που χαρακτηρίζουν την δυσλειτουργία ΣΓΣ είναι:
A) Επώδυνα συμπτώματα, διαταραχές της κινητικότητας της κάτω γνάθου και θόρυβοι στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις
B) Υπερβολικό άγχος
C) Μυϊκή δυσλειτουργία
D) Τα A+B
E) Τα A+B+C
ANSWER: A
Οι παράγοντες συγκράτησης των γεφυρών που αφορούν τα οδοντικά στηρίγματα είναι:
A) Το τελικό σχήμα των παρασκευασμένων δοντιών, το αυχενομασητικό ύψος, η εγγύς-άπω και η παρειογλωσσική διάσταση, η κλίση των τοιχωμάτων των παρασκευασμένων δοντιών
B) Η αδρότητα της επιφάνειας των παρασκευασμένων δοντιών
C) Ο τύπος της κονίας και η έκταση της νωδής περιοχής
D) Τα A+B
E) Τα A+B+C
ANSWER: D
Οι παράγοντες της κίνησης της κάτω γνάθου που σχετίζονται με τη συγκλεισιακή μορφολογία των δοντιών και τη λειτουργική δραστηριότητα του στοματογναθικού συστήματος είναι οι εξής:
A) Οι βασικές θέσεις της κάτω γνάθου
B) Οι ακραίες θέσεις της κάτω γνάθου
C) Ο βαθμός της κίνησης, ο τύπος και η διεύθυνση της κίνησης της κάτω γνάθου και η κλινική σημασία των κινήσεων
D) Τα A+B+C
E) Τα A+C
ANSWER: E
Οι συνέπειες της απώλειας μονίμων γομφίων εξαρτώνται από:
A) Το αν πρόκειται για άνω ή κάτω γομφίους
B) Το πόσο πρώιμα χάνονται και τον αριθμό των άλλων δοντιών που έχουν χαθεί
C) Το πόσο χρονικό διάστημα παραμένει η απώλεια χωρίς αντιμετώπιση
D) Τα A+C
E) Τα B+C
ANSWER: E
Όταν επιθυμούμε την απόδοση αμφοτερόπλευρα ισοζυγισμένης σύγκλεισης τότε
A) τοποθετούμε το εγγύς υπερώιο φύμα του α’ πάνω γομφίου περισσότερο προς τα εγγύς, από την αντίστοιχη παρειακή αύλακα
B) φροντίζουμε να μην υπάρχουν επαφές στη μη εργαζόμενη πλευρά
C) πρέπει στη μη εργαζόμενη πλευρά ο 26 να μην πραγματοποιεί επαφή με το άπω παρειακό φύμα του ανταγωνιστή
D) η κεντρική σύγκλειση πρέπει να επιτυγχάνεται με σχέση κεντρικών φυμάτων, φύμα προς τα βοθρία
E) δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω.
ANSWER: A
Όταν συσπώνται και οι δύο μασητήρες προκαλούν
A) κλείσιμο της κάτω γνάθου και ισχυρό σφίξιμο των δοντιών.
B) κλείσιμο της κάτω γνάθου, μέχρι μπροστά από την κορωνοειδή απόφυση.
C) κλείσιμο της κάτω γνάθου και επίσης την κινούν προς τα μπροστά
D) κινούν την κάτω γνάθο προς τα μπροστά.
E) κινούν την κάτω γνάθο προς τα πίσω
ANSWER: A
Όταν το βάθος της ουλοδοντικής σχισμής είναι 2-3 χιλ.(υγιής ουλοδοντική σχισμή) τότε το αυχενικό τελείωμα της παρασκευής του δοντιού μπορεί να τοποθετείται:
A) 2χιλ.ενδοσχισμικά (υποουλικά)
B) 1χιλ.ενδοσχισμικά (υποουλικά)
C) μέχρι και 3 χιλ.ενδοσχισμικά για λόγους αισθητικούς
D) ισουψώς με τα ούλα
E) υπερουλικά
ANSWER: B
Ποια από τα παρακάτω ανήκουν στα χαρακτηριστικά των μη αντιστρεπτών υδροκολλοειδών υλικών:
A) ελαστικότητα και καλή αντοχή στη θλίψη
B) υδρόφιλος χαρακτήρας
C) υδρόφοβος χαρακτήρας
D) ικανοποιητική αναπαραγωγή λεπτομερειών
E) ελαστικότητα και καλή αντοχή στη θλίψη, υδρόφιλος χαρακτήρας και ικανοποιητική αναπαραγωγή λεπτομερειών
ANSWER: E
Ποια από τα παρακάτω κριτήρια συμμετέχουν στον χαρακτηρισμό μιας σύγκλεισης ως φυσιολογικής
A) συγκλεισιακή σταθερότητα με τα δόντια να παραμένουν στη θέση τους χωρίς μετακινήσεις περιστροφή η μετανάστευση
B) ικανοποιητική μασητική λειτουργία αποδεκτή ομιλία και . αποδεκτή αισθητική από το άτομο και το περιβάλλον του
C) απουσία σημείων και συμπτωμάτων από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και τους μυς που σχετίζονται με τη λειτουργία της κάτω γνάθου
D) Τα A+C
E) Τα A+B+C
ANSWER: E
Ποιά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά συμμετέχουν στην εμφάνιση σωστών μεσοδοντίων χώρων σαν αποτέλεσμα σωστών ομόρων επαφών στα οπίσθια δόντια
A) Οι όμορες μεταβατικές δίεδρες γωνίες έχουν ασύμμετρη θέση
B) Η ένωση αδαμαντίνης-οστεινης στις όμορες επιφάνειες είναι εγγύς ψηλότερη
C) Η ένωση αδαμαντίνης-οστεινης στις όμορες επιφάνειες είναι άπω ψηλότερη
D) Τα A+C
E) Κανένα
ANSWER: E
Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτημα της χρήσης μεταβατικών αποκαταστάσεων:
A) η συμβολή στην κατακράτηση πλάκας.
B) η ευκολία κατασκευής τους
C) η προστασία των παρασκευασμένων δοντιών από την αλλαγή χρώματος.
D) η συμβολή στη σωστή αποκατάσταση δοντιών με ακρορριζικές αλλοιώσεις.
E) η συμβολή στην προστασία των περιοδοντικών ιστών.
ANSWER: E
Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτημα της χρήσης μεταβατικών αποκαταστάσεων:
A) η συμβολή στη διατήρηση σωστής σύγκλεισης.
B) η συμβολή στην κατακράτηση πλάκας.
C) η συμβολή στη σωστή αποκατάσταση δοντιών με ακρορριζικές αλλοιώσεις.
D) η ευκολία κατασκευής τους.
E) η προτασία των παρασκευασμένων δοντιών από την αλλαγή χρώματος
ANSWER: A
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί ένδειξη ασταθούς σύγκλεισης
A) πόνος στην κροταφογναθική άρθρωση
B) αποτριβές δοντιών
C) μυϊκός πόνος
D) κινητικότητα δοντιών
E) έντονο αντανακλαστικό εμέτου
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: E
Σε δόντια όπου έχει περατωθεί η περιοδοντική θεραπεία η παρασκευή επιλογής για την αυχενική απόληξη είναι συνήθως :
A) η τοξοειδής παρασκευή.
B) η παρασκευή βάθρου.
C) η παρασκευή τύπου «πτερού».
D) η παρασκευή τύπου «άκρου μαχαίρας».
E) η παρασκευή μερικής επικάλυψης.
ANSWER: D
Σε περιοδοντικά θεραπευμένα δόντια η εφαρμογή σωστών μεσοδόντιων περιγραμμάτων είναι δύσκολη λόγω:
A) αποκάλυψη ρίζας
B) υπερβολικού μήκους κλινικής μύλης
C) μετανάστευση δοντιών
D) A και B και C
E) κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Σε σύγκριση με τις εν θερμώ πολυμεριζόμενες ρητίνες, οι αυτοπολυμεριζόμενες ρητίνες:
A) περιέχουν περισσότερο υπολειπόμενο μονομερές
B) περιέχουν λιγότερο υπολειπόμενο μονομερές
C) εμφανίζουν μικρότερη μηχανική αντοχή
D) περιέχουν περισσότερο υπολειπόμενο μονομερές και εμφανίζουν μικρότερη μηχανική αντοχή
E) περιέχουν λιγότερο υπολειπόμενο μονομερές και εμφανίζουν μικρότερη μηχανική αντοχή
ANSWER: D
Στα βασικά κράματα που χρησιμοποιούνται στις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις, ποιο μέταλλο είναι κυρίως υπεύθυνο για την αντοχή του κράματος στην διάβρωση
A) το κοβάλτιο
B) το βηρύλλιο
C) ο λευκόχρυσος
D) το χρώμιο
E) το νικέλιο
ANSWER: D
Στις παρασκευές των δοντιών για ολοκεραμικά ένθετα, θα πρέπει:
A) Να γίνεται λοξοτόμηση όλων των τοιχωμάτων.
B) Το βάθος του ισθμού να είναι της τάξεως του 1,5 χιλ.
C) Όλες οι επιφάνειες να είναι κωνικές, με απόκλιση μασητική 5ο – 8ο.
D) Το εύρος του ισθμού να είναι της τάξεως των 2 – 2,5 χιλ.
E) Όλες οι επιφάνειες των τοιχωμάτων να είναι απόλυτα παράλληλες.
ANSWER: B
Στις παρασκευές των δοντιών για ολοκεραμικά ένθετα, θα πρέπει:
A) Να γίνεται λοξοτόμηση των τοιχωμάτων.
B) Το βάθος του ισθμού να είναι της τάξεως των 2 – 2,5 χιλ.
C) Όλες οι επιφάνειες των τοιχωμάτων να είναι κωνικές με μασητική απόκλιση 10ο – 15ο.
D) Το εύρος του ισθμού να είναι 2 – 2,5 χιλ.
E) Όλες οι επιφάνειες των τοιχωμάτων να είναι απόλυτα παράλληλες.
ANSWER: C
Σύγκλειση ομαδικών επαφών, αριστερή πλευρά. Οι επιθυμητές κεντρικές επαφές είναι
A) επαφή του παρειακού φύματος του 34 στην μασητική αγκάλη 24-25
B) επαφή του παρειακού φύματος του 35 στη μασητική αγκάλη 23-24
C) επαφή του άπω παρειακού φύματος του 36 στο εγγύς βοθρίο του 27
D) επαφή του άπω φύματος του 36 στο άπω βοθρίο του 26
E) επαφή του άπω παρειακού φύματος του 37 στο άπω βοθρίο του 26.
ANSWER: D
Τα κατάγματα των μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων εμφανίζονται συνηθέστερα
A) στηδιεπιφάνεια πορσελάνης-μετάλλου
B) στη μάζα της πορσελάνης
C) στην περιοχή του συνδέσμου
D) στη μάζα του μετάλλου
E) στο γεφύρωμα
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: B
Τα μόνα δόντια που δεν ακουμπούν στο μασητικό επίπεδο της άνω γνάθου είναι οι:
A) κεντρικοί τομείς
B) πλάγιοι τομείς
C) κυνόδοντες
D) πρώτοι προγόμφιοι
E) δεύτεροι προγόμφιοι
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: B
Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για ένα σωστό αποτύπωμα άνω γνάθου με αλγινικό:
A) χρειάζεται πάχος αλγινικού 3 mmμεταξύ των ιστών και του δισκαρίου
B) ο χρόνος πήξης μπορεί να τροποποιηθεί με την θερμοκρασία του νερού που χρησιμοποιείται στην ανάμιξη
C) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται διάτρητο δισκάριο
D) το δισκάριο αφαιρείται 2-3 λεπτά μετά την πήξη του υλικού
E) η κατασκευή του εκμαγείου μπορεί να γίνει μέχρι μετά από 12 ώρες αν το αποτύπωμα φυλάσσεται σε περιβάλλον με υγρασία 100%
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: E
Το βάθος της ουλοδοντικής σχισμής φυσιολογικά είναι
A) 0,2-0,5χιλ
B) 0,5-2,0χιλ.
C) 2,0-2,5χιλ
D) 2,5-3,0χιλ
E) 3,0-5,0 χιλ
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: B
Το επιθυμητό μήκος ενός ενδορριζικού άξονα εξαρτάται από:
A) την κάλυψη της ρίζας από υγιές οστικό υπόβαθρο
B) το υλικό κατασκευής του άξονα
C) την κονία συγκόλλησης
D) την υπάρχουσα σύγκλειση
E) την θέση του δοντιού στο φραγμό
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: A
Το κύριο συστατικό της οδοντιατρικής πορσελάνης είναι:
A) ο Χαλαζίας
B) ο Άστριος
C) ο λευκίτης
D) το ζιρκόνιο
E) η Σινική γη
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: B
Το κυριότερο μειονέκτημα των σιλικονών συμπύκνωσης είναι:
A) Υψηλό κόστος
B) Αναστολή πολυμερισμού όταν ελθουν σε επαφή με γάντια latex
C) Δυσάρεστη γεύση
D) Ασυμβατότητα με την γύψο
E) Αλλαγή διαστάσεων μετά από μερικές ώρες
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: E
Το υγιεινό γεφύρωμα προτιμάται στην περιοχή των:
A) Κάτω οπισθίων
B) Άνω προσθίων
C) Κάτω προσθίων
D) Άνω προγομφίων
E) Όλων των δοντιών
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: A
Το φαινόμενο κατά το οποίο ένα φυσικό δόντι και ένα κεραμικό υλικό ιδίου χρώματος κάτω από άλλες συνθήκες φωτισμού παύουν να έχουν το ίδιο χρώμα περιγράφεται ως:
A) Ανοσοφθορισμός
B) Ισομερισμός
C) Φθορισμός
D) Μεταμερισμός
E) Οπαλισμός
F) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ANSWER: D