Διεύθυνση Αναγνώρισης τίτλων

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση ΕνημέρωσηςΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΑΘΗΝΑΣ
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 54
Τ.Κ. 104 37

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00.
Η ενημέρωση για τη πορεία των αιτημάτων αναγνώρισης θα γίνεται αποκλειστικά από τον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. www.doatap.gr στην ένδειξη «ONLINE πορεία αίτησης».

Τηλεφωνικό Κέντρο ώρες λειτουργίας 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

210 5281000

FAX: 210 5239525


 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο
Τ.Κ. 541 23

2310 379 371

2310 379 372
2310 379 373
2310 379 106

 

FAX: 2310 379374


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ E-mails:

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Αθήνας
information_dep@doatap.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Θεσσαλονίκης
thessaloniki@doatap.gr

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις Ειδικών Εισηγητών


Ηλεκτρονική διεύθυνση για το δίκτυο NARIC
info_naric@doatap.gr

Τεχνική Υποστήριξη
admin@doatap.gr


 

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

 

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής