Διεύθυνση Αναγνώρισης τίτλων

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση ΕνημέρωσηςΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΑΘΗΝΑΣ
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 54
Τ.Κ. 104 37

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00. Από 1ης Ιουλίου 2019 νέες ώρες υποδοχής κοινού Δευτέρα - Πέμπτη 9:00 - 12:00.

Η ενημέρωση για τη πορεία των αιτημάτων αναγνώρισης θα γίνεται αποκλειστικά από τον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. www.doatap.gr στην ένδειξη «ONLINE πορεία αίτησης». Η υποβολή επιπλέον ερωτημάτων θα γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση information_dep@doatap.gr.

Τηλεφωνικό Κέντρο ώρες λειτουργίας 12.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

210 5281000, 2105233312

FAX: 210 5239525


 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο
Τ.Κ. 541 23

2310 379 371

2310 379 372
2310 379 373
2310 379 106

 

FAX: 2310 379374


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ E-mails:

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Αθήνας
information_dep@doatap.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Θεσσαλονίκης
thessaloniki@doatap.gr


ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ 13-5-2019 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
gnisiotita@doatap.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση για το δίκτυο NARIC
info_naric@doatap.gr

Τεχνική Υποστήριξη
admin@doatap.gr


 


Hλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναγνώρισης
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

 

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής