Ελληνική Έκδοση
English Version
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 
 
Δομή
Αρμοδιότητες
Αναγνωρισμένα Ιδρύματα
Αιτήσεις
 
 
ΥΠΕΠΘ
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παραπομπές
Ανακοινώσεις
 
 
Δημιουργοί (Credits)
 
 

 
 
 
   
 
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

Επιτυχόντες Παιδιατρικής 1ης Εξεταστικής 2005 (15/07/2005)

Επιτυχόντες Χειρουργικής 1ης Εξεταστικής 2005 (16/07/2005)

Επιτυχόντες Παθολογίας 1ης Εξεταστικής 2005 (17/07/2005)

Αποτυχόντες 1ης Εξεταστικής Ιουλίου 2005

Εξετάσεις Ιατρικής Περιόδου Ιουλίου 2005

Κατανομή Εξεταζομένων Ιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2005

Συμπληρωματική Κατανομή Εξεταζομένων 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2005

Μη συμμετέχοντες στην 1η Εξεταστική Ιατρικής Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ προς Εξεταζόμενους Ιατρικής Ιουλίου 2005

 
 
   
 
 
ON-LINE προσομοίωση εξετάσεων Παθολογίας - Χειρουργικής 2004 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Τελέδια" (Κωδικός πρόσβασης Παθολογίας: ΔΙΚΠΑΘ-8-10 . Κωδικός πρόσβασης Χειρουργικής: ΔΙΚΧΕΙ-8-9)