Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 1-12-2006
Πηγή: Πληροφορίες

Πρωτότυπο απόδειξης παραβόλου

Όσοι από τους υποψηφίους των εξετάσεων δεν έχουν προσκομίσει έως τώρα στην υπηρεσία το πρωτότυπο της αποδείξεως παραβόλου/παραβόλων για το μάθημα/μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να το/τα φέρουν οπωσδήποτε μαζί τους την ημέρα των εξετάσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 1-12-2006
Επιστροφή