Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 7-12-2006
Πηγή: Πληροφορίες

Συμπληρωματική λίστα Ιατρικής 2ης Περιόδου 2006

Οι παρακάτω εξεταζόμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του κλάδου, θα συμμετάσχουν στην 2η Εξεταστική Ιατρικής 2006, λόγω κάλυψης εκκρεμοτήτων του φακέλου τους

Συμπληρωματική λίστα Ιατρικής Ιουλίου 2006

Τελευταία Ενημέρωση: 7-12-2006
Επιστροφή