Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 3-11-2008
Πηγή: Πληροφορίες

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ FAX ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Ο σωστός αριθμός fax για την αποστολή δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής και Οδοντιατρικής του Δεκεμβρίου 2008 είναι: 210 5239525 ενώ στις σχετικές ανακοινώσεις αναφέρεται εκ παραδρομής λανθασμένος αριθμός.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι έχουν υποβάλλει δηλώσεις στο μέσω του αριθμού fax 210 5238245 να τις επαναδιαβιβάσουν μέσω του σωστού 210 5239525.
Επισημαίνεται ότι η διόρθωση θα γίνει και στις ήδη υπάρχουσες ανακοινώσεις των εξετάσεων.


Σχετικό Link:
http://

Τελευταία Ενημέρωση: 3-11-2008
Επιστροφή