Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 30-07-2009
Πηγή: Πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με το Foundation Year

Το Foundation Year σε προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην υπηρεσία μας η Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας, η φοίτηση σε foundation year δεν αναγνωρίζεται-διαβαθμίζεται. (Ολομέλεια Δ.Σ.- Aρ. 46/ 5-12-2009 και Αρ. 50/ 8-5-09)

Τελευταία Ενημέρωση: 30-07-2009
Επιστροφή