Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 3-09-2009
Πηγή: Πληροφορίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της προκήρυξης Εθνικών Εκλογών για τις 4 Οκτωβρίου 2009, οι προγραμματισμένες για τις 5 έως 9 Οκτωβρίου 2009 εξετάσεις Ιατρικής αναβάλλονται.
Νεώτερη ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους θα υπάρξει μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ.

Τελευταία Ενημέρωση: 3-09-2009
Επιστροφή