Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 19-04-2012
Πηγή: admin

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE του Post-Graduate Programme in International Politics του UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α’ Τμήματος του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρακτικό 128/20-1-2012, 132/9-3-2012), ο τίτλος σπουδών CERTIFICAT UNIVERSITAIRE του Post-Graduate Programme in International Politics, το οποίο προσφέρεται από το Ίδρυμα UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES του Βελγίου δεν θα αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ισότιμο των απονεμόμενων από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπ 2012.

Τελευταία Ενημέρωση: 19-04-2012
Επιστροφή