Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 18-06-2012
Πηγή: admin

Τίτλοι σπουδών ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 116/8-6-2012, για τους εγγραφέντες από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2013, τίτλοι σπουδών στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δεν θα κρίνονται ως αντίστοιχοι προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ των Ελληνικών Τ.Ε.Ι., ακόμη και μετά από συμπληρωματικές εξετάσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 18-06-2012
Επιστροφή