Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 27-01-2014
Πηγή: admin

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN THELOGIE ORTHODOXE, UNIVERSITAET FREIBURG / UNIVERSITE DE FRIBOURG - Ελβετία

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (συνεδρία 143/24-1-2014), ο τίτλος σπουδών CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN THELOGIE ORTHODOXE, ο οποίος χορηγείται από το UNIVERSITAET FREIBURG / UNIVERSITE DE FRIBOURG της Ελβετίας δεν θα αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ισότιμο των απονεμόμενων από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπ 2014.

Τελευταία Ενημέρωση: 27-01-2014
Επιστροφή