Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 20-03-2014
Πηγή: admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Tο γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση του κοινού από Δευτέρα ως και Παρασκευή 9.00 - 14.00.

Τελευταία Ενημέρωση: 26-03-2014
Επιστροφή