Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 6-11-2017
Πηγή: Πληροφορίες

Αποτελέσματα Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (6-11-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (6-11-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (7-11-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (7-11-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (8-11-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (8-11-2017)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (9-11-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (6-11-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (6-11-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (7-1-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (7-11-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (8-11-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (8-11-2017)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (9-11-2017)

Τελευταία Ενημέρωση: 9-11-2017
Επιστροφή