Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 27-04-2018
Πηγή: Πληροφορίες

Διευκρινίσεις επί του Πίνακα Ειδών ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Β) της αριθ. 9473/17-4-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις

Τελευταία Ενημέρωση: 27-04-2018
Επιστροφή