Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 29-05-2019
Πηγή: Πληροφορίες

Αξιολογικός πίνακας υποψήφιων ειδικών εισηγητών κλάδων θέσης 19005

Αναρτήθηκε ο αξιολογικός πίνακας υποψήφιων ειδικών εισηγητών κλάδου ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (19005) στον σύνδεσμο Νέα-> Προκηρύξεις-Προσλήψεις

Τελευταία Ενημέρωση: 29-05-2019
Επιστροφή