Κατηγορία: Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Καταχωρήθηκε: 31-07-2020
Πηγή: Πληροφορίες

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Τελευταία Ενημέρωση: 22-10-2020
Επιστροφή