Τελευταία ενημέρωση : 27 Ιουνίου 2019

Ολες οι κατηγορίες
[ Ιατρική ] [ Οδοντιατρική ] [ Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ] [ Γενικές Πληροφορίες ] [ Αποφάσεις Δ.Σ. ]

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Σελίδα 3
17-11-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 / />Περισσότερα
7-10-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
12-09-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2016
ΜΑΪΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα
31-08-2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 / /Περισσότερα

|<<| |1| |2| |3| |4| |>>|