Διεύθυνση Αναγνώρισης τίτλων

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση ΕνημέρωσηςΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΑΘΗΝΑΣ
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 54
Τ.Κ. 104 37

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Nέες ώρες υποδοχής κοινού Δευτέρα - Πέμπτη 9:00 - 12:00.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα δέχεται το κοινό κάθε μέρα εκτός Παρασκευής από 09:00 π.μ. έως και 12:00 π.μ.. Συνιστάται στο κοινό, προς ανάσχεση της διασποράς του ιού και προς αποφυγή μεγάλης αναμονής στην σειρά, να αποφεύγει τη δια ζώσης επικοινωνία με τους υπαλλήλους και ο πολίτης να συμπληρώνει στην είσοδο του Οργανισμού το σχετικό έντυπο που διατίθεται προκειμένου, εντός της ίδιας ημέρας, να επικοινωνήσει αρμόδιος υπάλληλος μαζί του.

Προτείνεται στους πολίτες να επικοινωνούν για πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (information_dep@doatap.gr ) ή μέσω τηλεφώνου (τηλ. 210-5281000, ώρες 12:30-14:00).

Η ενημέρωση για τη πορεία των αιτημάτων αναγνώρισης θα γίνεται αποκλειστικά από τον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. www.doatap.gr στην ένδειξη «ONLINE πορεία αίτησης». Η υποβολή επιπλέον ερωτημάτων θα γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση information_dep@doatap.gr.

Τηλεφωνικό Κέντρο ώρες λειτουργίας 12.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

210 5281000, 2105233312

FAX: 210 5239525


 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο
Τ.Κ. 541 23

2310 379 371

2310 379 372
2310 379 373
2310 379 106

 

FAX: 2310 379374


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ E-mails:

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Αθήνας
information_dep@doatap.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Θεσσαλονίκης
thessaloniki@doatap.gr


ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ 13-5-2019 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
gnisiotita@doatap.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση για το δίκτυο NARIC
info_naric@doatap.gr

Τεχνική Υποστήριξη
admin@doatap.gr


 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

 

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής