Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 4-06-2021
Πηγή: Πληροφορίες

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.

7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
7950/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3008/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
3008/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18760/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
16543/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
16543/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
16543/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
16543/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
16543/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
16543/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
16543/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20046/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
20046/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
20046/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
20046/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12241/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
12241/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
12241/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16910/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
16910/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
16910/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
16910/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
16910/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
16910/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21754/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
21754/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9163/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
9163/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
9163/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
9163/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8225/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
8225/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
8225/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
8225/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20457/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
20457/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
20457/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
20457/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
27661/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25703/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
25703/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
17032/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
17032/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
17032/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
17032/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
28987/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
28987/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
28987/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
28987/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
28987/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
28987/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6153/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
6153/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
6153/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6153/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
6153/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2024/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
2024/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
2024/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3758/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
3758/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
3758/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
3758/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
3758/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
3758/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3758/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
26082/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
26082/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
26082/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18661/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
18661/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
18661/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
18661/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
28518/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
28518/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
28518/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
28518/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
28518/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
28518/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12444/2007 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
12444/2007 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
12444/2007 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11386/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
11386/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
11386/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
11386/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
11386/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10760/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
10760/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
10760/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
10760/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
10760/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
10760/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
10760/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2607/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
2607/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
2607/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
2607/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
17284/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
17284/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
17284/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
17284/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
17284/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
2900/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
2900/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
2900/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
27823/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
27823/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
27823/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
27823/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18559/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
18559/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
18559/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
18559/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
12723/2010 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
19161/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
19161/2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
19161/2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
19161/2009 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4331-2020(2020-07-08) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/4331-2020(2020-07-08) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4331-2020(2020-07-08) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/4331-2020(2020-07-08) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/4331-2020(2020-07-08) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/4331-2020(2020-07-08) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1956-2020(2020-04-13) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/2557-2020(2020-05-11) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/3593-2020(2020-06-09) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/3593-2020(2020-06-09) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/3593-2020(2020-06-09) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/3593-2020(2020-06-09) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1781-2020(2020-04-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/1781-2020(2020-04-07) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/1781-2020(2020-04-07) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/5985-2020(2020-10-27) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/1713-2020(2020-04-06) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/6809-2020(2020-11-26) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/5505-2020(2020-10-07) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/6728-2020(2020-11-23) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/4660-2020(2020-08-19) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/2208-2021(2021-04-14) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/1583-2020(2020-03-31) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/4434-2020(2020-07-17) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/4247-2020(2020-07-03) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/297-2021(2021-01-20) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/297-2021(2021-01-20) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/297-2021(2021-01-20) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/297-2021(2021-01-20) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/297-2021(2021-01-20) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/297-2021(2021-01-20) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/297-2021(2021-01-20) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/6890-2020(2020-11-30) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/5479-2020(2020-10-06) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/6032-2020(2020-10-30) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/5165-2020(2020-09-21) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/5190-2020(2020-09-22) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4433-2020(2020-07-17) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/4433-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/4433-2020(2020-07-17) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4440-2020(2020-07-20) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Α/4440-2020(2020-07-20) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/4440-2020(2020-07-20) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α/4440-2020(2020-07-20) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Α/4440-2020(2020-07-20) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Α/4440-2020(2020-07-20) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τελευταία Ενημέρωση: 4-06-2021
Επιστροφή